ZONE 3 = postnummer 90-98

Frakt = 395 sek

Frakt = 14%

Frakt = 12%

Frakt = 11%

Total produktkostnad = 5975 sek
Leverans till zon 3 = 14%
Total leveranskostnad = 836,5 sek
TOTAL KOSTNAD: 6811,5 sek

ZONE 2 = postnummer 78-89

Frakt = 295 sek

Frakt = 10%

Frakt = 9%

Frakt = 8%

Total produktkostnad = 10,467 sek
Leverans till zon 2 = 9%
Total leveranskostnad = 942 sek
TOTAL KOSTNAD: 11,409 sek

ZONE 1 = postnummer 10-77

Frakt = 195 sek

Frakt = 7%

Frakt = 6%

Frakt = 5%

Total produktkostnad = 5975 sek
Leverans till zon 1 = 7%
Total leveranskostnad = 418,25 sek
TOTAL KOSTNAD: 6393,25 sek

Furnit Group shipping