Leasing

Leasing – Wasa Kredit

Med leasing som finansieringslösning hyr du ett objekt istället för att köpa det.
På så sätt kan du skaffa rätt utrustning med flexibel betalning och utan att binda kapital.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger det leasade objektet och du nyttjar det.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa möbler utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
  • Den leasade möblerna utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till möblernas ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-72 månader.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad.
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom möblerna vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.

Leasingavgift

Du betalar en leasingavgift varje månad eller kvartal. Kostnaden påverkas av utrustningens värde och leasingavtalets längd.

Önskar ni offert på leasing?

Kontakta oss så hjälper vi er på bästa möjliga sätt!